Łatwo powiedzieć “zajmiemy się tym”, ale jak naprawdę powstają nasze projekty?

W Crowd Design stawiamy na transparentność działań, przedstawiamy więc proces powstawania zleceń graficznych w naszej firmie.

1. Brief

Pracujemy zaczynając od przygotowania jak najdokładniejszej specyfikacji zamówienia. Wspólnie z Tobą określamy podstawowe cele projektu, wizerunek firmy, stanowisko wobec konkurencji oraz oczywiście stylistykę, kolorystykę i inne, stricte graficzne już cechy. Im bardziej wyczerpujący i precyzyjny brief stworzymy, tym szybciej i sprawniej osiągniemy założone cele.

2. Projekt poglądowy

Prezentujemy pierwsze, spełniające główne założenia, wstępne projekty graficzne. Spośród przedstawionych propozycji, wybierasz kierunek, w którym będziemy dalej podążać.

3. Projekt techniczny

W tym kroku bierzemy pod uwagę techniczne wymogi danego projektu, takie jak środowisko lub powierzchnia, na której ma występować, wymiary, technologię wykonania itp. Te propozycje pokazujemy na przykładach/makietach (mockup`ach), więc będzieśz już mógł zobaczyć swój projekt w akcji.

4. Pomoc ekspertów

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz poradzić się naszych specjalistów od User Experience, Marketingu, Programowania lub nawet zlecić opinię u osoby “z zewnątrz”. W ciągu dnia roboczego przygotujemy raport na wyznaczony temat.

5. Ostatnie poprawki

Mając już wyklarowaną wizję i paletę gotowych propozycji, razem z Tobą dopinamy wszystko na ostatni guzik. Wiedz, że nam również zależy na jak najlepszym efekcie końcowym i na pracy, którą z dumą możemy wstawić do swojego portfolio.

6. Projekt produkcyjny

To już finalna wersja zamówionego projektu graficznego. Okraszona różnymi wersjami kolorystycznymi, mockup`ami, formatowaniem pod konkretne zastosowanie i wypełnioną księgą znaku.

Napisz, zadzwoń lub przyjdź do nas


+48 609 268 398


Crowd Design Sp. z o.o.

Plac Grunwaldzki 6/53, 50-384 Wrocław

NIP 8982206918 | REGON 022354689
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000513418.
Kapitał zakładowy: 1.593.000,00 PLN, opłacony w całości.

btnimage