Audioplanet


Projekt identyfkacji wizualnej w klimacie steampunk dla studia nagrań.

Logo, wizytówki, identyfikacja wizualna

SKILLS

Identyfikacja wizualna, IT i nowe technologie, Logotyp, Sport i hobby, Wizytówki

CLIENT

VISIT SITE
*/?>
btnimage