Logo i księga znaku Mydlarnia u Franiciszka


Logo i księga znaku Mydlarnia u Franiciszka

.

Na zlecenie firmy Mydlarnia u Franciszka wykonaliśmy rebranding marki. Zaprojektowaliśmy nowe logo wraz z księgą znaku, naklejki i piktogramy do salonów sprzedaży.

 

Księga identyfikacji wizualnej

 

Standaryzacja nazewnictwa

Forma użytkowa: Mydlarnia u Franciszka
Forma użytkowa jest używana w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej we wszystkich
materiałach informacyjno – promocyjnych. Nazwa posiada swój zapis graficzny zwany logiem.

Forma skrócona: MUF
Forma skrócona składa się z trzech pierwszych, drukowanych liter nazwy użytkowej. Formę
skróconą stosuje się w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej we wszystkich materiałach
informacyjno – promocyjnych. Występuje ona po wcześniejszym użyciu w tekście formy
użytkowej. Skrót nie podlega odmianie.

.

.

Charakterystyka

Najważniejszym elementem systemu identyfikacji wizualnej Mydlarni u Franciszka jest logo typograficzne. Do jego stworzenia wykorzystane
zostały czcionki: “Zooja” oraz “Metropolis Medium”. Wszystkie elementy wyrównane są względem siebie do środka. Logo składa się z nazwy
u Franciszka oraz claimu Mydlarnia, które tworzą integralną całość i nie mogą funkcjonować oddzielnie. Kolorystyką logo MUF jest odcień turkusu.

 

.

.

Wersja podstawowa

Kolorystyką logo Mydlarnia u Franciszka jest odcień turkusu.

.

.

Wersja achromatyczna

Logo Mydlarnia u Franciszka powinno występować w kolorze. Wersja achromatyczna ma jedynie zastosowanie w tych obszarach komunikacji
marki, gdzie wykorzystanie wersji pełnokolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych takich jak np. tłoczenie, grawerunek,
pieczątka.

.

.

Wersja w negatywie

Logo Mydlarnia u Franciszka powinno występować w kolorze. Dopuszcza się jednak wersję w negatywie w przypadkach, gdy nie ma możliwości
wykorzystania wersji pełnokolorowej w druku, lub jest niemożliwe ze względów technologicznych.

.

.

Minimalna wielkość

Nie jest zalecane stosowanie logo o szerokości poniżej 25 mm. Od szerokości 20 mm hasło jest zbyt małych rozmiarów i ledwo widoczne
co powoduje, że nie pełni funkcji informacyjnej.

 

.

.

Pole ochronne

W celu zapewnienia prawidłowego odbioru wizualnego logo, ustalono minimalne wymagane pole ochronne. Definiuje ono obszar wokół znaku,
w którym nie może pojawić się żadna obca forma graficzna oraz tekstowa. W celu pokazania pola ochronnego posłużono się wielkością litery “F”
użytej w nazwie “u Franciszka”.

.

.

Zastosowanie na tłach jednolitych

W materiałach promocyjno-reklamowych podstawową zasadą jest eksponowanie logo Mydlarnia u Franciszka na czarnym tle. Jeżeli nie jest
jednak możliwe zastosowanie rekomendowanego tła dla logo MUF, należy eksponować je tylko w przypadku, gdy barwa oraz nasycenie nie
koliduje z kolorystyką znaku i nie powoduje utraty jego czytelności. Stosowanie innej kolorystyki niż dozwolona, musi być konsultowana z Działem
Marketingu.

.

.

Zastosowanie na tłach niejednolitych

Ogólną zasadą jest eksponowanie logo na czarnym tle. Należy unikać umieszczania go na tłach wzorzystych lub fotografiach. Jeżeli nie jest jednak
możliwe zastosowanie rekomendowanego tła, należy eksponować logo tylko w przypadku, gdy barwa oraz nasycenie zdjęcia lub tła nie koliduje
z kolorystyką znaku i nie powoduje utraty jego odbioru. W tej sytuacji dopuszcza się użycie wersji logo w negatywie. Regułą nadrzędną jest
zachowanie czytelności znaku.

.

.

Formy niedozwolone

.

.

Elementy oznakowania zewnętrznego

W celu zapewnienia prawidłowej identyfikacji wizualnej sklepów Mydlarnia u Franciszka, ustalono określoną standaryzację oznakowania
zewnętrznego. Podstawowymi elementami są: kaseton, tablica, naklejki na szybę. W zależności od możliwości sklepu i przeznaczonej
przestrzeni pod reklamę, przygotowano 3 przykładowe aranżacje. Format reklam jest uzależniony i dostosowywany indywidualnie, zależnie
od udostępnionej powierzchni. Należy dochować należytej staranności aby wszystkie elementy graficzne były wystarczająco czytelne, pamiętając
o zachowaniu prawidłowych proporcji. Czcionkami użytymi do utworzenia treści reklam, są: “Metropolis Bold”, “Playball”. Każda aranżacja, musi być
konsultowana z Działem Marketingu.

.

.

Oznakowanie zewnętrzne. Sklepy małe.

W celu zapewnienia prawidłowej identyfikacji wizualnej sklepów Mydlarnia u Franciszka, ustalono określoną standaryzację oznakowania
zewnętrznego. Podstawowymi elementami są: kaseton, tablica, naklejki na szybę. W zależności od możliwości sklepu, wielkości powierzchni
przeznaczonej pod reklamę, przygotowano przykładowe aranżacje w przypadku małego metrażu sklepów.

.

.

Oznakowanie zewnętrzne. Sklepy duże.

W celu zapewnienia prawidłowej identyfikacji wizualnej sklepów Mydlarnia u Franciszka, ustalono określoną standaryzację oznakowania
zewnętrznego. Podstawowymi elementami są: kaseton, tablica, naklejki na szybę. W zależności od możliwości sklepu, wielkości powierzchni
przeznaczonego pod reklamę, przygotowano przykładową aranżację w przypadku dużego metrażu sklepów.

.

.

Dziękujemy 🙂

SKILLS

Identyfikacja wizualna, Logotyp, Rebranding, Zdrowie i uroda

CLIENT

VISIT SITE
*/?>
btnimage