Logo i księga znaku dla Revasdomo


Logo i księga znaku dla Revasdomo

Na zlecenie firmy Revasdomo zaprojektowaliśmy nowe logo wraz z księgą znaku oraz wizytówki.

.

.

logo revas domo

.

.

Księga znaku

.

Logo – Standaryzacja nazewnictwa

Forma użytkowa: Revasdomo
Forma użytkowa jest używana w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej we wszystkich materiałach
informacyjno – promocyjnych. Nazwa posiada swój zapis graficzny zwany logiem.
Dodatkowym elementem identyfikacji jest slogan “Poczuj się jak w domu”, który można stosować
samodzielnie w komunikacji marketingowej w różnego rodzaju materiałach promocyjno-reklamowych.

 

Charakterystyka

Najważniejszym elementem systemu identyfikacji wizualnej Revasdomo jest logo (LOGO 01). Do jego stworzenia wykorzystana została czcionka:
“Perpetua Regular” w członie napisu “REVAS”. Człon napisu “domo” jest indywidualnym wzorem pisma, zaprojektowany dla firmy Revasdomo.
Typografia jest wpisana w formę przypominającą kształt domu. Dopuszcza się także wersję logo wraz ze sloganem “Poczuj się jak w domu” (LOGO 02).
W sloganie zastosowano czcionkę “Ek Mukta Light”. Wszystkie elementy wyrównane są względem siebie do środka. Slogan można stosować
samodzielnie w komunikacji marketingowej w różnego rodzaju materiałach promocyjno-reklamowych.

.

Wersja podstawowa

Logo Revasdomo składa się z dwóch kolorów.

 

.

Wersja ze sloganem

Najważniejszym elementem systemu identyfikacji wizualnej Revasdomo jest logo w wersji podstawowej. Dopuszcza się także wersję logo wraz
ze sloganem “Poczuj się jak w domu“. W sloganie zastosowano czcionkę drukowaną “Ek Mukta Light”. Wszystkie elementy wyrównane są względem
siebie do środka. Wersję logo ze sloganem można stosować w komunikacji marketingowej w różnego rodzaju materiałach promocyjno-reklamowych.
Dopuszcza się użycie sloganu samodzielnie. Stosowanie wersji logo ze sloganem, musi być konsultowana z Działem Marketingu.

.

Wersja podstawowa achromatyczna

Logo Revasdomo powinno występować w kolorze. Wersja achromatyczna ma jedynie zastosowanie w tych obszarach komunikacji marki,

gdzie wykorzystanie wersji pełnokolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych takich jak np. tłoczenie, grawerunek, pieczątka.

.

Wersja podstawowa w negatywie

Logo Revasdomo powinno występować w kolorze. Dopuszcza się jednak wersję w negatywie w przypadkach, gdy nie ma możliwości wykorzystania wersji pełnokolorowej w druku,

lub jest niemożliwe ze względów technologicznych.

.

Wersja podstawowa – minimalna wielkość

Nie jest zalecane stosowanie logo Revasdomo o wysokości poniżej 15 mm. Poniżej wysokości 15 mm logo jest zbyt małych rozmiarów i staje się mniej wyraźne co sprawia,

że nie spełnia swej funkcji. Regułą nadrzędną jest zachowanie czytelności znaku. Stosowanie wielkości logo poniżej zalecanej,
musi być konsultowana z Działem Marketingu.

.

Wersja ze sloganem – minimalna wielkość

Nie jest zalecane stosowanie logo Revasdomo ze sloganem o wysokości poniżej 20 mm. Poniżej wysokości 20 mm, slogan pod logo jest zbyt małych
rozmiarów i nie spełnia swej funkcji informacyjnej. Regułą nadrzędną jest zachowanie czytelności znaku. Stosowanie wielkości logo ze sloganem
poniżej zalecanej,musi być konsultowana z Działem Marketingu.

.

Wersja podstawowa – pole ochronne

W celu zapewnienia prawidłowego odbioru wizualnego logo Revasdomo, ustalono minimalne wymagane pole ochronne. Definiuje ono obszar wokół
znaku, w którym nie może pojawić się żadna obca forma graficzna oraz tekstowa. W celu pokazania pola ochronnego posłużono się wysokością przerwy
w zarysie domku.

.

Wersja ze sloganem – pole ochronne

W celu zapewnienia prawidłowego odbioru wizualnego logo Revasdomo ze sloganem, ustalono minimalne wymagane pole ochronne. Definiuje ono
obszar wokół znaku, w którym nie może pojawić się żadna obca forma graficzna oraz tekstowa. W celu pokazania pola ochronnego posłużono się
wysokością przerwy w zarysie domku.

.

Wersja podstawowa – zastosowanie na tłach jednolitych

W materiałach promocyjno-reklamowych podstawową zasadą jest eksponowanie logo Revasdomo na białym tle. Dodatkowo dopuszcza się
zastosowanie w tle ustalonej grafiki obrazującej ślady pociągnięć malarskiego pędzla w tonacji różu lub jednolitego tła w tonacji różu. Poniżej
przedstawione są dozwolone wersje teł, na których można eksponować logo. Jeżeli nie jest jednak możliwe zastosowanie rekomendowanych teł dla logo Revasdomo, należy umieszczać je tylko w przypadku, gdy barwa oraz nasycenie nie koliduje z kolorystyką znaku i nie powoduje utraty jego czytelności. Stosowanie innej kolorystyki niż dozwolona, musi być konsultowana z Działem Marketingu.

.

Wersja podstawowa – zastosowanie na tłach niejednolitych

Ogólną zasadą jest eksponowanie logo Revasdomo na białym tle. Należy unikać umieszczania go na tłach wzorzystych lub fotografiach. Jeżeli nie jest
jednak możliwe zastosowanie rekomendowanych teł, należy eksponować logo tylko w przypadku, gdy barwa oraz nasycenie zdjęcia lub tła nie koliduje
z kolorystyką znaku i nie powoduje utraty jego odbioru. W tej sytuacji dopuszcza się użycie wersji logo w negatywie. Regułą nadrzędną jest zachowanie czytelności znaku.

.

Formy niedozwolone

.

Poczuj się jak w domu 🙂

SKILLS

Identyfikacja wizualna, Logotyp, Rebranding, Usługi i finanse, Wizytówki

CLIENT

VISIT SITE
*/?>
btnimage